MANAGEMENT TEAM

ram-sharma

RAM SHARMA

Managing Principal

ashish-jha

ASHISH JHA

Managing Principal

Ambar Nag

AMBAR NAG

Principal

Sreya Chattopadhyay

SREYA CHATTOPADHYAY

Associate Principal

KB

KARUMBAIAH BIDDATANDA

Associate Principal

Eric Levin

ERIC LEVIN

Senior Director

ADVISORS

Kinshuk Jerath

KINSHUK JERATH

Alok Nandan

ALOK NANDAN